09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25466.00
 • AUD17234.76
 • CAD18959.22
 • CHF28378.48
 • CNY3590.24
 • DKK3774.25
 • EUR28396.44
 • GBP32861.84
 • HKD3312.46
 • INR316.74
 • JPY167.24
 • KRW19.54
 • KWD86012.39
 • MYR5484.48
 • NOK2437.09
 • RUB296.21
 • SAR7036.40
 • SEK2430.75
 • SGD19199.99
 • THB713.20
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền